måndag 21 april 2014

VW tar inte sitt ansvar!

För 3,5 år sedan köpte jag en Volkswagen Passat Eco fuel. Bilen kostade betydligt mer än en bensindriven Passat, men jag såg det som att jag bidrog till utvecklingen av alternativa drivmedel. Jag var stolt och glad över min gasbil som har fungerat utmärkt fram till för några veckor sedan. 
Min man upptäckte att gastanken var tom. Han åkte och tankade fullt. När han kört några kilometer var tanken tom igen.
Volkswagenverkstadens första reaktion var att meddela att två av tre gastankar rostat och att jag fick betala reparationen själv, runt 50 000 kronor. Efter den första chocken protesterade jag. Nästa bud var att två av tre tankar skulle bytas och att VW tog kostnaden för tankarna. Däremot måste också alla tre gasventilerna bytas och den kostnaden på 17 000 kronor får jag, eller jag och mitt försäkringsbolag stå för.
Av en artikel i tidningen Vi Bilägare förstår jag att jag inte är ensam om problemet. Enligt artikeln är det ett vanligt problem att Passatens gastankar rostar långt före garantitiden på 20 år. Orsaken enligt artikeln är troligen det platsfodral som tankarna ligger i.
Av artikeln framgår också att det finns en säkerhetsrisk när gasen läcker ut.
Ovanstående leder till en rad frågor:
1. Varför byts bara två av tre gastankar när vi med stor sannolikhet vet att även den tredje kommer att rosta och det är i stort sett omöjligt för mig själv att kontrollera?
2. Byts tankarna till en annan modell, annars får jag ju oroa mig för att även denna ska rosta sönder?
3. Varför ersätter inte VW även ventilerna? Är inte ventilerna en del av gaslösningen som jag redan varit med och betalat utvecklingskostnaden för?
4. Hur tar VW ansvar för säkerhetsrisken med att köra bilen?
5. Andrahandsvärdet på min bil är med stor sannolikhet betydligt lägre så länge VW inte tar fullständigt ansvar och rättar till felen. 
6. Så länge Volkswagen inte tar ansvar för ovanstående frågor kan jag bara avråda andra från att köpa en Passat eco fuel! Min man och jag är medlemmar i Gröna bilister, respektive Motormännen och kommer att påtala vad som inträffat.

Inga kommentarer: