tisdag 22 april 2014

Fortsättning VW

Jag har fått svar från Volkswagen:

Volkswagen Sverige skrev: "Hej Anna, här kommer svar på dina frågor. Tveka inte att höra av dig om har fler frågor. 1. Vår policy är att byta det material som påverkats. Det är inte säkert att alla tankar drabbas men skulle det ske byts de också ut. 2. Det har skett produktionsförbättringar i materialet av gastankarna så de nya har en annan täthet i lackskiktet. 3. Man har möjlighet till ersättning även för ventilerna, för närmare information ber vi dig kontakta närmaste auktoriserade Volkswagen-verkstad. 4. Våra auktoriserade verkstäder genomför regelbundet en inspektion av gastankarna i samband med bilens service. Vi bedömer säkerhetsrisken som mycket låg men tar självklart ändå allvarligt på detta. 5. Vi tar ansvar genom att vi byter ut de gastankar som drabbats av rost. 6. Vi ser mycket allvarligt på den här frågan. Därför har vi infört en regelbunden inspektion av gastankarna i samband med service och byter ut dem om de visar sig ha drabbats av någon form av rostpåverkan. Känner man som kund minsta oro är man varmt välkommen att kontakta någon av våra verkstäder för en inspektion."

Det låter ju positivt.
1. Att de har förbättrat gastankarna.

2. Att de öppnar för att även ventilerna hör till gassystemet.

Nu återstår kontakten med verkstaden för att se om de tolkar budskapet från Sverigeorganisationen på samma sätt som jag.

Fortsättning följer...


Inga kommentarer: