tisdag 4 oktober 2011

Svar till Alex Voronov

Jag tror jag har rekord. Hör av er den som blivit angripen med namn på stadens ledarsida fem gånger på några få månader. Inte många politiker hedras med ett så stort intresse. Själv är jag en vanlig medborgare som blir något häpen när jag idag igen blir uppmärksammad på Eskilstuna-Kurirens ledarsida.

Alex Voronov på Eskilstuna-Kuriren har inte så noga ordning på förhållandet mellan politiker och tjänstemän. Han förstår till exempel inte att jag i min ställning aldrig kunnat svara när han använder sin mediemakt, eller så förstår han och utnyttjar mig för andra syften.

Voronov har anklagat mig för att vara "politisk". I min värld är det politik när en monopoltidning går in fyra veckor före ett val och avsätter den som valts att leda landstinget och som kandiderar för omval.

För mig är det politik när en mediekoncern leker åklagare och domare och utdelar straff mot politiker.

E-K-koncernen har blivit försiktigare och skriver inte längre om "olagligt" i rubrikerna. Vi får väl se vad dom skriver när det verkliga rättssystemet gjort sitt.

Att överdrifter och politiska vinklingar i media leder till att pensionärer spottar på nyanställda lågavlönade tjänstemän och ifrågasättande av demokratin är ovanligt. För mig är det självklart att en tjänsteman med uppdrag från politiken då måste agera.
Det Voronov inte kan acceptera är att vi fick stopp på hetsen genom att visa andra journalister hur våra lokala medier jobbar.
Cassandra

Inga kommentarer: