lördag 13 december 2008

Om att höras

Att sitta i en ledningsgrupp i en stor organisation är en utmärkt start för den som vill förändra och utveckla, men det räcker inte, du måste få utrymme att höras också och det är inte självklart för en informatör.
Vem får talartid på ledningsgruppens möten, vem står i talarstolen vid större möten, vem når ut med sina förslag, utredningar och erfarenheter till dom som finns ute i organisationen. Den som vill förändra måste ha en arena.
Informatören kan ha väl underbyggda förslag och sitta på rummet och ropa högt:
"Sluta skicka gruppmail - använd intranätet i stället" eller "Ge all personal grundläggande IT-utbildning!" eller "Använd webben för att kommunicera med elever och föräldrar!"
Det blir ingen förändring förrän informatören står i talarstolen inför alla chefer med resten av ledningen bakom sig och får tid och plats att argumentera och föra ut budskapet.
Det kan vara fascinerande att iaktta hur tid och utrymme fördelas mellan människor på ledande poster. Då lär man sig en hel del om makt och hur den fördelas och rör på sig.
Det finns några säkra kort att satsa på:
1. Var man
2. Var chef
3. Satsa på en plats i en hierarkisk organisation
4. Skoja gärna som talare, helst om sport
5. Viktigast av allt, stå på god fot med högste chefen.

Vissa positioner ger automastisk tillgång till tid och plats att möta både underordnade i organisationen och de som styr ovanifrån.
Andra som inte automatiskt får ett utrymme på dagordningen är nästan alla som vill förmedla förändring och utveckling utan en etablerad plats i hierarkin.
Informationsfolket är en sådan grupp som inte har en självklar plats i någon organisation. Det är utvecklande att av egen kraft och kompetens bygga förtroende, men det tar på krafterna och det går inte att göra ensam.

Men information är väl ändå en underordnad fråga - verksamheten är mycket viktigare och måste självklart få mer utrymme, säger vän av ordning.
Tja, visst är det så, men information är en av förutsättningarna för att verksamheten ska fungera väl, precis som pengar eller personal. Att missköta kommunikationen i en organisation kostar reda pengar och skapar mycket irritation, dubbelarbete och missförstånd.
Samverkan är förstås lösningen, men hur kommer man fram till samverkan utan tid och utrymme att argumentera och förstå varandra? Tillbaka till ruta ett.

Alternativa vägar, finns dom? Javisst, att resa runt i organisationen, prata med folket där ute, visa på alternativ, hjälpa till. Det tar tid, det tar kraft och det blir en förändring om du har lösningar som leder framåt. Räkna bara inte med att få någon ära eller makt. Den får man bara längst fram i talarstolen.

Götilda

PS: Bilden har jag lånat av en förening som heter LIKE vilket står för Ladies' Initiative to Knowledge Exchange och är ett professionellt nätverk för unga kvinnor

Inga kommentarer: