onsdag 3 april 2013

Jag är de 90 procenten

Bästa kongressdeltagare!
Ska vi behöva ställa oss utanför kongresslokalen och ropa "Vi är dom 90 procenten!" för att ni ska förstå?

  • Jag vill ha en vinstfri gemensam sektor för att jag anser att vissa saker gör vi bäst tillsammans. Som att ge våra barn en utbildning, ta hand om gamla och sjuka, sopa cykelbanor, investera i solceller eller ge barnen teater, böcker och bilder.
  • Jag vill ha en vinstfri gemensam sektor för att jag vill bidra till jämlikhet. Alla barn, sjuka och gamla ska tas om hand på samma sätt, oavsett inkomst, boende, religion, hudfärg eller kön.
  • Jag vill ha en vinstfri gemensam sektor för att jag inte tror att girighet är en bra drivkraft för att ta hand om det som står våra hjärtan närmast.
  • Jag vill ha en vinstfri gemensam sektor för att de pengar vi betalar i löner och investeringar ska gå runt och gör flerfaldig nytta. Vårdbiträden och byggnadsarbetare får lön. De betalar skatt, köper mat, betalar hyran, går på teater och tar en öl i närmiljön. Pengarna går inte till spekulation och snurrar inte runt i det sanslösa spelet om pengar. Två procent av världshandeln är köp och sälj av varor och tjänster, 98 procent är handel med pengar som förr eller senare blir en bubbla som spricker och drabbar oss alla.
  • Jag vill ha en vinstfri gemensam sektor för att ha insyn och kontroll, för att vi tillsammans ska diskutera hur pengarna ska användas och välja vilka som ska fatta besluten och följa upp dem.
  • Jag vill ha en vinstfri gemensam sektor med möjlighet att välja, men utan friheten att bli rik genom sämre service och sämre arbetsvillkor.
  • Jag vill ha en vinstfri gemensam sektor där vi förbättrar kvaliteten genom insyn och demokrati - inte genom utslagning på de svagas bekostnad.
Jag kan fortsätta mycket längre. Det är bra med kompromisser, men någonstans måste vi sätta en gräns. Gör mig inte besviken en gång till!
Cassandra

Inga kommentarer: