torsdag 11 april 2013

Är de korrupta i kommuner och landsting?

Enkäternas tyranni har slagit till igen. Hälften av de som svarat tror att politiker och tjänstemän i kommuner och landsting är korrupta påstår de i TV. Man häpnar. Varifrån kommer den uppfattningen?

Efter ett liv i nära kontakt med kommunala politiker och tjänstemän kan jag förstås anses som misstänkt. 20 av de åren har jag dock bevakat dem som journalist, så det borde väl borga för en viss objektivitet. Jag har umgåtts med politiker och tjänstemän dagligen i många år.

Min åsikt är entydig - visst finns det någon promille bovar och idioter i kommunal tjänst och något fler som bara ser till sin egen karriär, men det finns det överallt. De allra, allra flesta politiker och tjänstemän är hårt arbetande, ambitiösa, underbetalda och djupt engagerade i att göra livet bättre för dem som bor i deras kommuner eller landsting!

Varifrån kommer då denna djupa misstro? De flesta människor har inte personlig erfarenhet. Jag tror inte de menar sjuksköterskor, lärare och undersköterskor som de träffat själva.
Journalister, granska er verksamhet! Vad sprider ni för bild av demokratin?

Det är djupt oroande för vår demokrati om människor inte litar på dem de valt att sköta våra gemensamma angelägenheter. Tanken svindlar när jag försöker förstå hur dessa medborgare tänker att sjukvård, skola, miljöfrågor, utrikes relationer, arbetslöshet... ska styras. Eller vad deras eget ansvar är.
Cassandra

Inga kommentarer: