lördag 2 juni 2012

Enfald är tidens ord

Enfald "brist på genomtänkthet eller eftertanke" enligt Wiktionary. Vår tids ord. Kan användas  till exempel om chefredaktörer och åklagare, men det finns lysande undantag.

I vår mediestyrda tid presenteras vi ofta färdiga lösningar; rätt eller fel, ond eller god, vi eller dom. Det är som om det bara finns ett svar på varje fråga och rätt svar är enkelt att finna. Här är ett par exempel.

Enfald 1. En chefredaktör på en borgerlig tidning får i valrörelsen uppgift om att en ledanden S-politiker fått 90 procent av riksdagsmannaarvode när det finns fullmäktigebeslut om 75 procent. En enkel faktauppgift breds ut på sidorna i tre tidningar i fem dagar och fäller S-poltikern. Resultat - läsaren kan bara dra en slutsats, politiker är onda och försöker sko sig, fördomar mot politiker och demokrati stärks.

En riktig publicist hade sagt till journalisten "Bra, ta reda på hur det kan komma sig, vilka som är ansvariga, vad som gjorts för att rätta det, om det är ett långsiktigt systemfel. Intervjua alla berörda. Kom sen tillbaka med en artikel!"

Enfald 2. En åklagare har av tidningar gjorts uppmärksam på skumraskaffärer i politiken. Han arbetar ett halvår med att läsa handlingar och intervjua tiotals misstänkta tjänstemän och politiker. Ett fel hittar han. Fullmäktige har beslutat om fyra landstingsråd, men pengar har betalats ut till sex. Till slut hittar han en lapp med fördelning av pengar till politiker. Den är underskriven av en ledande politiker och har använts som underlag för utbetalningar. Politikern åtalas och får ensam ta på sig ansvar för något som tiotals personer under lång tid varit delaktiga i.

En klok åklagare hade tagit reda på varför någon betalar ut pengar med en sådan lapp som underlag, vilka rutiner som finns för utbetalningar och vilka tjänstemän som ansvarar för utbetalningar. Hur förhåller sig politikers ansvar till tjänstemäns, har ansvariga politiker och tjänstemän förstått vad som varit fel och rättat felen? Slutligen - vad skulle den enskilda personen vinna på att göra fel? Resultat - ytterligare förstärkning av fördomar eftersom ingen orkar läsa förklaringen som kommer i rättegången.

Icke enfald. Läser den utmärkta tidskriften Filter som har ett långt reportage om den lilla ön Furillen på Gotlands östkust. Hit kommer en driftig entreprenör och lyckas locka kändisar från hela Sverige att bo i en grå eremitkoja eller ett avskalat hotell - ända tills några sommargäster sätter stopp.
Efter halva artikeln är jag beredd att ställa mig med en påk i handen utanför sommargästernas hus tillsammans med andra lokala öbor och skrika åt sommargästerna.

men artikeln fortsätter med att intervjua sommargästerna, ta upp principiella frågor om strandskydd, allemansrätt och rikas företräde framför fattiga. När hela artikeln är slut vet jag varken vad som är rätt eller fel, däremot har jag fått mig en tankeställare. Verkligheten är aldrig enkel. Om fler artiklar såg ut som denna skulle vårt samhälle kanske gå framåt i stället för bakåt.
Cassandra

Inga kommentarer: