tisdag 24 mars 2009

Fri konkurrens?


Jag är med och driver ett bryggeri. Tänk dig att det startade ett nytt bryggeri i stan. Då var vi tvungna att betala hyran för det nya bryggeriet, ta en andel av vår öl och ge till det nya bryggeriet för att få "fri konkurrens".

Underligt? Inte alls! Så fungerar det när ett privat bolag vill konkurrera med offentlig sektor.

En ny skola har startat i stan. Vi betalar deras hyra ur den budget som vi har till våra kommunala skolor - alltså måste vi lägga ner en skola för att få det att gå ihop.

Men inte nog med det. De tar 300 av våra elever och med dem följer 20 miljoner kronor ur den budget vi har för de kommunala skolorna. Det vore ju enkelt om de anställda 25 av våra lärare och tog alla elever från den skola vi måste lägga ner. Men icke. Förra gången tog de inte en enda lärare och eleverna kommer från alla möjliga skolor där det blir lite mindre elever i några klasser.

Vi får säga upp personal, slå ihop och flytta runt elever, allt för att 300 elever ska få "valfrihet". Hur många hundra elever som får det sämre nämns inte.


Återstår den heliga valfriheten. Föräldrar som väljer den nya skolan köper grisen i säcken. De vet inte vilka lärare som kommer att arbeta där (men troligen färre med lärarutbildning eftersom det är tydligt att friskolor har färre utbildade lärare) De vet inte mycket om pedagogik, lärartäthet, resultat, arbetsmiljö, bibliotek, datorer... Men kön är alltid lång till en nystartad friskola. Varför? Kan nån förklara det för mig!

Jag tror på att skolan behöver ruskas om och tänka nytt. Jag tror att de som väljer friskolor gör det i ett slags protest mot en förstelnad skola. Jag upplever att i stället för att sätta press från yttervärlden på att skolan ska anpassa sig till omvärlden så har friskolorna blivit en flyktväg för resursstarka föräldrar som inte ser något annat alternativ. Tyvärr ser jag få exempel på nyskapande pedagogik och småskaliga experiment. Det är stora bolag som brer ut sig i hela landet.


Vad är mitt alternativ? Att skolan ska lyssna på föräldrar, elever och omvärlden. Eleverna ska ha den skola de önskar sig, inte ett reservat från 1842 år folkskolereform.


Götilda

Inga kommentarer: