onsdag 6 mars 2013

Offentliga kvinna - du måste välja

Lärare, sjuksköterskor, kuratorer, bibliotekarier... högutbildade underbetalda kvinnor i offentlig tjänst. Vi är många som tycker ni förtjänar bättre lön, men det finns inga genvägar. Lägre skatt och högre lön i offentlig sektor går inte ihop.

Det är enkelt. Offentligt anställdas löner betalas med allas vår skatt. I flera år har alliansregeringen ersatt högre lön med sänkt skatt. Ni har fått mer kvar i plånboken, men lönerna har stannat av. Nu verkar skattesänkningarna också stanna av. Under tiden har ni också betalat med att bli färre och färre som ska göra jobbet.

Lärare och sjuksköterskor hör till de mest högljudda i sina krav på högre löner, men säger inte hur deras krav ska betalas. I privata näringslivet är det en fråga om hur vinsten ska fördelas, mellan aktieägare, höga tjänstemän och de som gör jobbet. Vinsterna har ökat kraftigt de senaste 20 åren så där finns det något att strida om.
Så är det inte i kommuner och landsting. Högre lön kräver högre skatt från oss alla, även sköterskor och lärare. Det går inte att i val rösta på sänkt skatt och sen gå till sin fackförening och kräva högre lön.

Alliansen, media och ekonomer har också försökt inbilla oss att en privat anställd lärare kan göra ett mer effektivt jobb än en offentlig anställd. På så sätt skulle de offentliga pengarna räcka till mer. Visst kan det finnas mer effektiva metoder, men de pengarna räcker till att göra några privata ägare till miljonärer, knappast till att höja hela kollektiv som till exempel 100 000 grundskollärares löner.

Det är dags att börja prata om priset för sänkta skatter och om hur kvinnor betalar priset för vår välfärd med usla arbetsvillkor och låga löner.
Cassandra

Inga kommentarer: