fredag 23 december 2011

Starta en folkrörelse för Eskilstunas grundskoleelever!

Det krävs en hel by för att fostra ett barn. Så säger ett ordspråk som det ligger mycket i. Föräldrar kan inte ensamma klara allt, inte skolan heller. Hela samhället måste bidra till att de unga får en plats i det sociala livet.

När jag började skolan för 50 år sedan gick en stor majoritet av eleverna bara sex år i skolan. Därefter tog yrkeslivet vid och andra vuxna hjälpte till med inlärning och social fostran. Idag låser vi in våra ungdomar med varandra och en akademiskt utbildad lärarkår i 14 år. Det duger inte.

Programmet "Världens bästa skitskola" visar inget nytt, det visar verkligheten på ett ovanligt bra journalistiskt sätt och med en marknadsföring som gör att det får spridning.

Det pågår en ständig katastrof i våra skolor. Det får oerhörda återverkningar. De över hundra ungdomar som varje år lämnar Eskilstunas grundskolor utan kunskap för att gå vidare och de som droppar ur gymnasiet blir till 30 procents ungdomsarbetslöshet i stan.
Det är en förfärande mängd unga människor som startar livet med en stämpel i pannan att de inte duger. Ungdomar som inte får utvecklas och känna stolthet över vad de åstadkommer. Ungdomar som blir bittra och knäckta, föräldrar som oroar sig och känner sig mindervärdiga, socialbidrag, brottslighet, psykisk och fysisk sjukdom, missbruk, brottslighet - allt det som vi vet att vi har i överflöd i Eskilstuna.

Kan något vara viktigare än grundskolebetygen och ungdomsarbetslösheten?

Kan skolan lösa det på egen hand? Nej!
Kan socialtjänsten lösa det på egen hand? Nej!
Kan politikerna lösa det? Nej!

Vi kan inte betala oss fria med mer pengar till skolan. Det starka samhället där nån annan ska bry sig mot betalning är en myt. Ett samhälle bygger på att vi alla är med och tar ansvar.

Det som behövs är svängdörrar i skolan. Ungdomar och lärare ut i verkligheten, företag, föreningar, pensionärer, föräldragrupper och andra in i skolans vardag. Hitta förmågan och styrkan åt varje enskild elev och låt någon eller några utanför skolan hjälpa till med motivering, läxläsning, arbetsuppgifter, vanligt folkvett och tusen andra uppgifter.

För detta behövs två saker:
Att skolan bjuder in och organiserar sig för att ta emot hjälp.
En organisation där vi kan anmäla vårt intresse, våra behov av ungdomarna och vår kompetens.

Låt oss tillsammans bestämma att inte en enda unge ska gå ut ur Eskilstunas grundskola utan de grundläggande kunskaper som finns i läroplanen. Klart vi fixar det! När vi gör det är Eskilstunas framtid ljus.

Cassandra

Inga kommentarer: