torsdag 25 november 2010

Olika måttstock


Efter att i månader ha läst insändare som öser galla över politiker har jag följande reflektion:

I media kan det framstå som om det enbart är direktörer och styrelseordförande i stora företag som bygger bilar eller ser till att banker gör pengar på pengar. Att det finns några tusen anställda som har en del i framgången verkar inte dyka upp som en tanke i journalisters huvud.

I offentlig sektor är det tvärtom. Där är det sjuksköterskor, lärare och förskollärare som bär hela äran när något går bra. Att det kan behövas en ledning i form av styrelse och direktörer i offentliga verksamheter med miljardbudget verkar inte dyka upp som en tanke i journalisters huvud.

Verkligheten är naturligtvis att i en stor organisation krävs en mycket kompetent ledning för att hundratals eller tusentals anställda ska gå åt samma håll och göra mesta möjliga för de pengar som gives. Det är aldrig en persons verk när det går bra och inte heller när det går dåligt, men ledande personer kan vara mycket betydelsefulla, inte minst när de omger sig med rätt lag.

Konkret kan man peka på att när den nuvarande majoriteten vänt ett underskott på 250 miljoner kronor till ett överskott på 150-200 miljoner så har naturligtvis hela organisationen varit med om omställningen, men utan en skärpt ledning sker inte sånt. Med överskottet finns resurser att bygga en modern cancerklinik, att anställa kompetent personal och göra annat som upprörda insändarskribenter vill ha.

Götilda
PS: Blommorna växte på Sicilien i slutet av oktober. Krokus?

Inga kommentarer: