lördag 3 december 2011

Det duger inte Johan Nilsson - var fjärde elev i Eskilstuna klarar inte målen

Nästan 300 16-åringar i Eskilstuna gick ut grundskolan i våras utan tillräckliga kunskaper. Utan de kunskaper lagen ger dem rätt till. Det är mer än en fjärdedel av årskullen

När TV-programmet "Världens bästa skitskola" satte Eskilstuna i centrum kan det kännas orättvist. Problemen i grundskolan finns överallt. Men när Eskilstunas politiker får chansen att ge sin syn på saken skäms jag.

Johan Nilsson (S) har varit ordförande för grundskolan över två val. Betyget på hans tid är att grundskolebetygen sjunker. Vad har det fått för konsekvenser? Vem/Vilka tar ansvar? Vad svarar Johan Nilsson när tidningen Folket frågar om detta:

1. Vi har inte nog med resurser (för att klara våra besvärliga och dumma elever) = Underkänt!
Sverige och Eskilstuna ger mest resurser i världen till skolan. Alla de länder som gått förbi oss i kunskapsjämförelser har lägre resurser än Sverige. Mängder av forskning visar - det finns inget samband mellan resurser och resultat i skolan.
Enda slutsatsen av detta argument är att Eskilstunas elever är dummare och besvärligare än andra barn. Är det ett vänsterargument?

2. Elevernas bakgrund är fel (dumma obegåvade föräldrar som inte sköter sig)= Underkänt
Ja, det enda säkra samband som forskningen kan visa är mellan mammornas utbildning och barnens resultat. Men ska vi nöja oss med det kan vi ju lägga ner skolan och börja med hemundervisning. Enligt skollagen ska skolans ge alla barn en likvärdig start i livet.
Ja, det betyder att professionen måste visa sin kompetens. Lärare, rektorer, förvaltningsledning och politik ska garantera att även elever med icke akademiska, misskötsamma eller utlandsfödda föräldrar får kunskap.

Sluta skylla ifrån er! Det är skolan som ska ha underkänt, inte elever och föräldrar!
TV-programmet visade att det finns en skola i Eskilstuna där alla elever klarar målen. En enkel slutsat är "Kan inte dom ta över alla skolor i stan?" Ja, varför inte? Det vore ett bättre alternativ än att fortsätta skylla ifrån sig och misstro elever och föräldrar!

Men varje år är det fler elever som stöts ut med "misslyckad" instämplat i självförtroendet. Det måste ske något snabbt. Här är några förslag:

Byt ut alla som inte tror på elevernas förmåga och läroplanens mål! Jag har själv hört en rektor förklara låga betyg med "vi hade en dålig kull i år".

Lyft fram alla dom som gör mirakel i skolan! Det finns hundratals lärare, rektorer, tjänstemän och politiker som tror på barn och ungdomar och som visar det varje dag i klassrum och utanför. De får kämpa på i det tysta och orkar till slut inte. Ge lärare och rektorer som lyckas högre lön, lyft fram dom som exempel. Gör det tydligt att resultat lönar sig!

Visa och följ upp resultaten!
Letade förgäves på kommunens hemsida efter betygsresultaten i hela kommunen och på respektive skola. Siffrorna över betyg och resultat i nationella prov finns hos Skolverket för kommunen, för varje skola och ner på klassrumsnivå. Visa dom för elever, föräldrar, medborgare, lärare. Diskutera, ha möten med elever och föräldrar. Hitta på lösningar. Följ upp!

Sluta tycka synd om er själva. Det är barnen det gäller, inte vuxnas känslor!

Cassandra

2 kommentarer:

Anonym sa...

Det är mycket som inte duger.

Nike

Förälder sa...

Gilla!