fredag 25 februari 2011

Monopol på åsikter

Den som är mycket stark måste vara mycket snäll säger Bamse.
I Sörmland har vi en mediekoncern som äger alla dagstidningar.
Tidningarnas roll är helt avgörande i den svenska demokratin. De fyra tidningarna i mediekoncern Sörmland skiljer sig en hel del åt. Den i söder har en märklig agenda.
Den startade och sprider sedan ett halvår mot bättre vetande lögner om arvoden i Landstinget Sörmland.

Politikerna i landstinget har inte fått för mycket i arvoden (slutsat i den oberoende revision som gjorts av den globala revisionsfirman PricewaterhouseCooper

Politikerna har fått för mycket i arvoden, skriver mediemonopolets södra utpost om och om igen

Vem i hela världen ska man lita på? Mitt tips är att en utbildad revisor som gått igenom en ganska snårig redovisning är mer trovärdig än en journalist som tagit fram lite kopior här och där och dragit snabba slutsatser.
Läs själv om du inte tror mig!

När mediemonopolet dessutom ständig snedväljer sina fakta. Exempelvis om landstingsdirektörens lön:

Att inte jämföra med andra direktörer eller landstingsdirektörer och diskutera lönenivåer som princip utan göra personangrepp.

Att välja att presentera en tioprocentig löneökning när den i själva verket är på två år och alltså fem procent.

Det är en utmaning att som informatör försöka ge en rättvis bild till befolkningen när mediemonopolet missbrukar sin makt.

Götilda

lördag 5 februari 2011

Att ha rätt men inte få rätt

Det är tungt att veta hur något ska göras, men av omständigheterna hindras från att göra på bästa sätt.
Det är ännu mer betungande att älta varför, hur, om jag gjorde eller sa så här...

Allt för sällan får vi människor komma helt till vår rätt, göra det bästa av det vi har. Kruxet är att för att komma till sin rätt måste det vara tillsammans med andra.

I Kairo just nu tror jag att det finns ett stort antal människor som äntligen känt att de lever till sin fulla kapacitet. Tillsammans med andra kan de äntligen räta på ryggen, tala högt och söka gemensamma lösningar. Det kommer inte att vara länge, men minnet finns kvar i de människor som upplevt detta. Jag har gjort det. Tills det händer igen får jag öva på AA:s bön:

"Gud, ge mig sinnesro
att acceptera det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan
och förstånd att inse skillnaden."

Götilda