onsdag 23 april 2014

Total seger - avsnitt 3 VW-dramat

Talade med märkesbilverkstaden idag. Återgav dialogen i sociala medier och Vokswagen Sveriges svar på Facebook. Verkstadschefen tog omedelbart på sig alla kostnader.
Därmed kan jag åter rekommendera den gröne bilisten att köpa en Volswagen Passat Eco fuel. I morgon byter de gastankarna och jag känner mig säker på att VW sköter sina åtaganden.
Vi Bilägares artikel om gastankar har självklart varit en starkt bidragande orsak, men kombinationen dåligt på fötterna, gammelmedia och nya sociala medier = konsumentmakt!


tisdag 22 april 2014

Fortsättning VW

Jag har fått svar från Volkswagen:

Volkswagen Sverige skrev: "Hej Anna, här kommer svar på dina frågor. Tveka inte att höra av dig om har fler frågor. 1. Vår policy är att byta det material som påverkats. Det är inte säkert att alla tankar drabbas men skulle det ske byts de också ut. 2. Det har skett produktionsförbättringar i materialet av gastankarna så de nya har en annan täthet i lackskiktet. 3. Man har möjlighet till ersättning även för ventilerna, för närmare information ber vi dig kontakta närmaste auktoriserade Volkswagen-verkstad. 4. Våra auktoriserade verkstäder genomför regelbundet en inspektion av gastankarna i samband med bilens service. Vi bedömer säkerhetsrisken som mycket låg men tar självklart ändå allvarligt på detta. 5. Vi tar ansvar genom att vi byter ut de gastankar som drabbats av rost. 6. Vi ser mycket allvarligt på den här frågan. Därför har vi infört en regelbunden inspektion av gastankarna i samband med service och byter ut dem om de visar sig ha drabbats av någon form av rostpåverkan. Känner man som kund minsta oro är man varmt välkommen att kontakta någon av våra verkstäder för en inspektion."

Det låter ju positivt.
1. Att de har förbättrat gastankarna.

2. Att de öppnar för att även ventilerna hör till gassystemet.

Nu återstår kontakten med verkstaden för att se om de tolkar budskapet från Sverigeorganisationen på samma sätt som jag.

Fortsättning följer...


måndag 21 april 2014

VW tar inte sitt ansvar!

För 3,5 år sedan köpte jag en Volkswagen Passat Eco fuel. Bilen kostade betydligt mer än en bensindriven Passat, men jag såg det som att jag bidrog till utvecklingen av alternativa drivmedel. Jag var stolt och glad över min gasbil som har fungerat utmärkt fram till för några veckor sedan. 
Min man upptäckte att gastanken var tom. Han åkte och tankade fullt. När han kört några kilometer var tanken tom igen.
Volkswagenverkstadens första reaktion var att meddela att två av tre gastankar rostat och att jag fick betala reparationen själv, runt 50 000 kronor. Efter den första chocken protesterade jag. Nästa bud var att två av tre tankar skulle bytas och att VW tog kostnaden för tankarna. Däremot måste också alla tre gasventilerna bytas och den kostnaden på 17 000 kronor får jag, eller jag och mitt försäkringsbolag stå för.
Av en artikel i tidningen Vi Bilägare förstår jag att jag inte är ensam om problemet. Enligt artikeln är det ett vanligt problem att Passatens gastankar rostar långt före garantitiden på 20 år. Orsaken enligt artikeln är troligen det platsfodral som tankarna ligger i.
Av artikeln framgår också att det finns en säkerhetsrisk när gasen läcker ut.
Ovanstående leder till en rad frågor:
1. Varför byts bara två av tre gastankar när vi med stor sannolikhet vet att även den tredje kommer att rosta och det är i stort sett omöjligt för mig själv att kontrollera?
2. Byts tankarna till en annan modell, annars får jag ju oroa mig för att även denna ska rosta sönder?
3. Varför ersätter inte VW även ventilerna? Är inte ventilerna en del av gaslösningen som jag redan varit med och betalat utvecklingskostnaden för?
4. Hur tar VW ansvar för säkerhetsrisken med att köra bilen?
5. Andrahandsvärdet på min bil är med stor sannolikhet betydligt lägre så länge VW inte tar fullständigt ansvar och rättar till felen. 
6. Så länge Volkswagen inte tar ansvar för ovanstående frågor kan jag bara avråda andra från att köpa en Passat eco fuel! Min man och jag är medlemmar i Gröna bilister, respektive Motormännen och kommer att påtala vad som inträffat.