söndag 29 maj 2011

Vad är en tjänsteman?

Det pågår en underlig debatt i media härikring. Den handlar om tjänstemannarollen. Media förmedlar en bild av en "neutral" tjänsteman som inte sysslar med politik. I förhållande till partier och politiker ska tjänstemannen behandla alla exakt lika.
Det senaste exemplet är majoritetens dokument med mål och budget. Det betraktas som ett "politiskt dokument" och därför ska tjänstemän inte befatta sig med detta.

Jag som läst mig till en examen i demokrati håller inte alls med om den bilden. Allt i offentlig sektor är politik. Enkelt kan man säga att väljarna vart fjärde år bedömer vilka som är bäst skickade att få deras förtroende att styra verksamheten. I det här fallet betyder det att dom som får majoritet leder ett företag med sju miljarder kronor och i stort sett varje innevånare som kund. Till sin hjälp har majoriteten 7 000 tjänstemän. Varje läkare, städare, IT-nisse, informatör och sjukgymnast ska hjälpa den valda majoriteten att genomföra sin politik. Vägledning får de i beslut i nämnder och styrelser. Viktigast är mål- och budgetbeslutet.
Om fyra år får väljarna bedöma om de vill ge fortsatt förtroende. Blir det en annan majoritet ska vi som jobbar göra vårt bästa för att genomföra de beslut dom fattar i stället.

Men oppositionen då? Ja, dom får visa under loppet hur de skulle gjort i stället. I demokratin ligger att informera om alternativen, till exempel oppositionens mål- och budgetförslag. Men oppositionen får inte samma stöd och hjälp av tjänstemännen, det är den otacksamma rollen med att inte bli vald.

Sen är det en helt annan sak att väldigt många i offentlig sektor inte har en susning om detta. Jag har upplevt många lärare som inte uppfattat ens att de ska följa den senaste läroplan riksdagen beslutat om. Många läkare tycker nog att de bedömer mycket bättre än politikerna hur pengar ska användas. Men enligt min uppfattning är lagstiftning och demokratin glasklar. Det är efter den principen jag jobbar.
Götilda