söndag 19 februari 2012

Politker är hyggliga människor

Ja, det är sant. I många år har jag nästan dagligen mött politiker av olika kulör; som journalist, tjänsteman och mamma. Alla har de varit vanliga, hederliga människor som gör så gott dom kan. Ibland blir det fel, det ska så klart uppmärksammas och rättas, men de onda, giriga, makthungriga politiker jag möter i tidningarna har jag inte träffat.

Varför framställer media politiker på detta sätt?
Varför nappar så många vanliga männniskor och skriver hatiska inlägg på insändarsidor och i kommentarsfält?
Det är frågor som jag grubblat mycket på.

Det enda som skiljer politiker från oss andra är att de lägger en stor del av sitt liv på att göra något för vårt gemensamma bästa.
Det är själva grunden för demokratin - att en del vanliga människor tar på sig att representera oss andra och sköta pengarna och leda tjänstemännen åt rätt håll.

Just nu råkar vi i Eskilstuna ha ett ovanligt ungt och piggt gäng politiker. Jag tror alla partier från höger till vänster har nya fräscha politiker som väldigt gärna vill göra skillnad. Kanske vill dom också nån gång ha en klapp i ryggen och lite uppmuntran. Det får dom inte. I stället kan dom råka ut för en våldsamt upphetsad räcka artiklar och insändare.

Jag kan tycka att det äldre gardet borde vara där och varna.
Det finns två saker man ska vara försiktigt med som politiker i Eskilstuna: Det ena är vilken ersättning politiker ska ha för sina insatser. Det andra är resor.

En del av Eskilstunas befolkning anser att alla resor utanför kommungränsen är rena nöjesresor. Att bo på hotell är samma sak. Man kan alltid träffas på ABF-huset i stället.

Sen är vi en ganska stor grupp som bestämt menar att resor till andra länder är en självklar och nödvändig del i alla yrken och alla branscher. Det hör till vår globala tid att bygga nätverk i regioner både inom och utom Sverige. Våra ungdomar vet och jobbar i Oslo och Norge lika mycket som på lager i Svista.

Barbados, Barcelona, Bryssel och Battery park, av nån anledning verkar platser på B vara värre än andra. Själv minns jag uppståndelsen när vi tog alla skolpolitiker och alla rektorer till Bryssel. Resultatet av det är att vi idag har internationellt utbyte på varenda skola och nästan varje förskola i Eskilstuna. Lärare, förskollärare, elever och barn reser och tar emot besök. I vår familj har vi haft ungdomar från Italien, Island och Grönland boende. Ungarna har varit på samma ställen. Det vidgar deras vyer, och ger styrka inför en global framtid.

Ja, det är klart man ska informera och fatta beslut på rätt sätt om resor. Men det som gjorts fel går att göra rätt om vi pratar med varandra.
Jag vill inte leva i en kommun där vi skriker åt varandra som onda och goda via stora rubriker och många insändare. Jag vill bo i en kommun där vi i demokratiska anda diskuterar över partigränserna och kommer fram till vad som är den bästa lösningen. Och där vi ibland ger politiker en klapp på axeln, oavsett färg och blomma på kragen.

Cassandra