torsdag 15 februari 2018

Jag kräver att de verkliga kostnaderna för bebisar redovisas!

Läser att moderaterna kräver att de verkliga kostnaderna för invandringen redovisas. Det får mig osökt att föra fram frågan som PK-eliten försöker dölja: Vad kostar alla gulliga bebisar som redovisas på Facebooksidor av stolta föräldrar, far- och morföräldrar och andra anhöriga?

Mödravård, förlossningsvård, föräldraförsäkring, barnavårdscentraler, förskola, grundskola, gymnasium, lekplatser, fritidshem, fritidsgårdar, fri tandvård, besök hos distriktsläkare... miljonerna rullar snabbt iväg när man räknar på vad det kostar att ta den det nyfödda barnet till pay-back-time!

Sen får vi krasst räkna med att en stor andel aldrig blir lönsamma som vuxna: medfödda handikapp, psykisk sjukdom, missbruk, olyckor av skilda slag, sociala problem och annat kan mycket väl medföra att det lilla barnet kommer att fortsätta kosta oss andra stora summor i sjukvård, kriminalvård, arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller förtida pensioner. Så varför glädja sig åt det lilla livet som just börjat?

Det finns en tavla på Moderna Museet med en bild från ett klassrum. "Blir du lönsam lille vän?" heter tavlan. Den skulle någon kunna uppdatera med ensamkommande flyktingbarn eller syriska bebisar som kommer från helvetet på jorden.

Den dag vi börjar räkna kostnader och intäkter för våra medmänniskor vet jag inte om jag vill vara en del av marknadsekonomin längre.
Cassandra