måndag 6 januari 2020

KLUBBEN!

Nu har jag läst, eller rättare sagt lyssnat på, Klubben av Matilda Gustavsson, en omtumlande upplevelse. 
Först av allt - ett imponerande journalistjobb! Mycket av det jag läst som kallas undersökande journalistik tar inte tag i mig. Det gjorde den här boken. Den är väldigt välskriven. Hon skiftar mellan olika perspektiv och väjer inte för att beskriva vilka stora insatser för kultur i bred bemärkelse som skedde under närmare 30 år på Forum i Stockholm. Det är till stor del Jean Claude Arnaults förtjänst och det ska han ha heder för.
Samtidigt byggdes ett nätverk på hög nivå mellan kultureliten och olika kulturinstitutioner med Svenska Akademien och Arnaults hustru som spindlar i nätet. Med rätt eller orätt uppfattades det som att lyckas som författare, musiker eller konstnär krävde godkännande i källaren i Vasastan. I vilket fall påstod "Kulturmannen" vid många tillfällen att han kunde påverka stipendier och universitetsinstitutioner mm. Han utnyttjade på många sätt unga kvinnor med kulturambitioner. I stort sett ingen fick anständigt betalt trots stora bidrag från det allmänna och Akademien. Värre var att han både tafsade och gjorde regelrätta sexuella övergrepp mot en rad unga kvinnor. Nästan ingen av dem vågade utmana hans position genom att anmäla. De som gjorde det blev ignorerade och Arnault kunnde fortsätta än mer övertygad om att han kunde göra vad han ville. Samtidigt tystnade den ena kvinnan efter den andra och gav upp sina kulturella ambitioner.
Runt sig hade han en grupp beundrare med Horace Engdahl och Stig Larsson i centrum. Med tiden får jag bilden av en sekt där ingen vågar ifrågasätta eller utmana. Inte illa för en elektriker utan akademisk utbildning! Men slutenhet och makt är en giftig kombination. De starka och etablerade blev inte utsatta men spelade med och låtsades inte se de allt mer uppenbara övergreppen. Slutligen sprack trollet med en väldig knall och det blev lite lättare att andas.
Det är lätt att fördöma, men många av oss har varit i liknande situationer där vi nog känt ett krypande obehag i en tätt sluten grupp med starka personer i centrum. Konflikter är obehagligt och farligt. Heder åt Sara Danius och andra som vågat ta tjuren vid hornen! Utan att spräcka konsensus går vi rakt mot undergången.
Cassandra