söndag 18 januari 2015

När får en kommunpolitiker tack och beröm?

Miljöpartiet i Eskilstuna åkte hastigt ut ur maktens korridorer och med dem Magnus Johansson. En kort artikel i tidningen och sen var det slut.

Om jag läst rätt har Magnus Johansson ägnat 17 år av sitt liv åt att jobba åt oss andra. De flesta åren som fritidspolitiker. Bara de senaste fyra åren har han suttit med i kommunens majoritet och kunnat påverka på allvar. Vad gjorde han? Ja, de som röstat på miljöpartiet gör det för att de tycker miljöfrågorna är viktigast av allt. Ingen människa gör något ensam, men under de senaste åren har Eskilstuna utsetts till Sveriges miljövänligaste kommun ett år och legat i topp alla år.

 Vi har fått en energiplan med vindkraft och en av Sveriges ambitiösaste satsningar på solenergi. Tillsammans med den tidigare biobränsleelen är kommunen är på god väg att klara sin egen elförsörjning utan fossila bränslen som kol, olja och kärnkraft.

Vi har en sopsortering som minskar biltransporterna med sopor kors och tvärs i mellansverige och vi har äntligen på allvar börjat ifrågasätta privatbilismens roll i stadskärnan. Busstrafiken har byggts ut liksom cykelvägar som nu snöröjs jämbördigt med bilvägarna.

Dessutom har Magnus Johansson i stadsbyggnadsnämnden medverkat till att Eskilstuna utvecklas i takt med befolkningsökningen och satsar på idrottsanläggningar och uppfräschning av centrum.

Detta är bara några av de saker jag kommer på att Magnus Johansson medverkat till. Han har fått förtroende av sina väljare och sitt parti att jobba för bättre miljö och det tycker jag att han har gjort.

Magnus Johansson är en person som arbetar för förändring. Det händer saker runt honom. En sådan person blir alltid kritiserad. Enklaste sättet att bli kvar i politiken är att inte göra något. Det retar ingen. Han har självklart inte gjort allt rätt. Vem gör det? och vem vill dagligen vara påpassad av medier och innevånare, utsatt för kritiska insändare och personliga hot?

Vem vill lägga sina bästa år på att göra något för att förbättra Eskilstuna och sedan förlora sitt jobb över en natt? Ja, såna är politikens villkor, men man kanske i alla fall någon gång under sin insats som förtroendevald skulle få en dunk i ryggen och ett TACK!

Jag har tidigare föreslagit att Jan-Erik Andersson ska få en ryttarstaty på torget som tack för sin insats för att Eskilstuna fått högskolan, Svealandsbanan och motorvägen. Nu föreslår jag en cykelstaty åt Magnus Johansson. Platsen kan vi diskutera - det får bli Nybron om han fixar så att cykelräknaren fungerar igen!
Cassandra