fredag 20 februari 2009

Dagens fråga
Tänk dig att du är ansvarig för kommunikationen i en stor organisation. Du arbetar under ett drygt års tid tillsammans med medarbetare och chefer och lägger fram ett förslag till digitalisering av den viktigaste kommunikationsprocessen.När frågan kommer upp i ledningsgruppen blir du kritiserad av en kollega. Din chef lyssnar, lägger din utredning i byrålådan och ger uppdraget till kollegan.I 1,5 års tid hör varken du, ledningsgruppen eller någon annan i organisationen något samlat om vad som händer i frågan. Ryktesvägen får du veta att ett IT-verktyg köpts och ska införas. En handläggare ber dig ge råd i samband med införandet. Du får då klart för dig följande:

Cirka 25 000 barn och föräldrar i olika åldrar, med olika bakgrund kommer att sitta i hemmets lugna vrå för att förbereda mötet med barnets lärare. Den inledande mening de möter när de ska få reda på hur det går i skolan ärHur har elevens kunskaper/förmågor utvecklats i förhållande till strävansmålen?
När du invänder att denna mening är obegriplig för minst 95 procent av de berörda får du till svar att din kollega redan beslutat och att det är omöjligt att ändra.Du får därutöver klart för dig att minst hälften av lärarna inte i dagsläget har den kunskapssyn som gör att de kan besvara frågan.

Förslaget att ta in en grupp föräldrar och testa frågan förkastas.Vad gör du?

Rätt svar belönas med evig tacksamhet.

Götilda

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hej! Jag är bara en vanlig enkel Dirre och har inte svar på så många frågor. Kan emellertid berätta om en kommun, som finns norr om Stockholm och som håller på att införa ett webbaserat system så att föräldrar kan söka barnomsorg. De har tagit in fokusgrupper (ja plural!) för att säkra upp att alla ledtexter och funktioner är begripliga i systemet. De kommer INTE att släppa ut systemet innan föräldrafokusgrupperna fattar galoppen. Föräldrarna har man raggat upp på öppna förskolan för att försäkra sig om att de inte har någon förförståelse.

Cassandra sa...

Om det inte fanns någon Dirre skulle jag allvarligt fundera över min mentala hälsa.
G