tisdag 2 december 2014

Dom kommer ner från Vita bergen...

Det är förfärligt det som händer i riksdagen, men det är vårt eget fel. Alla partier, utom möjligen vänstern, har varit upptagna med att behaga oss i medelklassen. Sänkt arvskatt, sänkt fastighetsskatt, sänkt förmögenhetsskatt, sänkt arbetsskatt, valfrihet att välja pensioner, telefoner, skolor, vårdcentraler... det är klart att det allmänna och gemensamma fått mindre pengar. Tryggheten har minskat

Den som är arbetslös, sjukskriven, bostadslös, pensionär, för dem som har 6000, 80000 eller 10 000 kronor i månaden att leva på, för ungdomar som hoppar mellan otrygga jobb och tredjehandslägenheter, för dem är det kanske inte valfrihet och fastighetsskatt som står högst på önskelistan och dom är många. Flera hundra tusen.

Vi levde i trygg förvissning om att tvåtredjedelssamhället kan styras med ansvarsfulla majoritetspartier. Nu är det inte så. De sagt ifrån, visserligen genom att rösta på ett parti som letar syndabockar bland de ännu fattigare och tror att invandrarna är orsaken till allt ont, men det känns som att August Strindberg går igen:

" Jag försäkrar er, mina damer att det här redan är olidligt, sade snickarn. Och det kommer en dag, då det blir än värre, men då, då komma vi ner från Vita Bergen, från Skinnarviksbergen, från Tyskbagarbergen, och vi komma med stort dån som ett vattenfall och vi ska begära igen våra sängar, begära? Nej, ta! och ni ska få ligga på hyvelbänkar, som jag har fått, och ni ska få äta potatis så att era magar ska stå som trumskinn alldeles som om ni gått igenom vattenprovet som vi..."

Skillnaden mellan då och nu är att på 1800-talet fanns det socialister och fackföreningsfolk som talade med de sämst ställda om en bättre framtid, om människovärde och gemenskap i en bättre värld. Den världen skulle vi nå sida vid sida och bygga tillsammans. Visst har vi det oändligt mycket bättre idag, men frågan är om välstånd och lycka är så mycket mer jämnt fördelad än den var då.
Cassandra

Inga kommentarer: