onsdag 4 april 2012

Ska doktorn ge neutral information om landstinget?

Moderaterna i Landstinget Sörmland tycker att information från landstinget ska vara neutral. De har tagit sin förtroendemannatid till att räkna politiska citat i 200 pressmeddelanden från 2011. I stället för att vara glada för att landstinget är öppet och kommunicerar mer än de flesta är partiets ledare upprörd.

- Det är ett allvarligt problem att landstingets officiella kommunikation, som borde vara objektiv och saklig, i så hög utsträckning präglas av partipolitiska uttalanden från majoriteten, säger Magnus Leivik, gruppledare för moderaterna, i en kommentar till rapporten.
I detta är han överens med Eskilstuna-Kurirens ledarskribent Alex Voronov, som också tycker att offentlig sektor ska hållas fri från besvärande påminnelser om att den är demokratiskt styrd.
Samma sak menar många ledande tjänstemän och åsikten uttrycks ofta i insändare; sammanfattningsvis - låt doktorerna bestämma, dom vet bäst. Och följdriktigt; låt doktorerna informera, dom är neutrala

Jag har aldrig hört någon utveckla den här teorin. Vilka doktorer - är det distriktsläkarna, ögonkirurgerna eller hjärtläkarna som ska bestämma hur sju miljarder ska fördelas mellan dem och informera om framsteg och bakslag?
Ska det ske i något slags storforum eller i traditionell form där statusen avgör vilka frågor som ska informeras om och vem som ska uttala sig? Och hur är det med sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, fastighetsansvariga, inköpschefer och alla andra som arbetar i sjukvården? Kanske är det egentligen patienterna som borde kalla till presskonferens och uttala sig!

Demokratin är effektivast
Expertvälde i all ära, men själv är jag en varm anhängare av att experter och patienter har var sin röst att utse dom som har ansvar för hur pengarna ska fördelas och vilka områden som ska prioriteras. Min uppgift som medborgare blir att ta reda på till exempel om partierna vill satsa mest på förebyggande hälsovård eller hjärtkirurgi och göra mitt val.

När väljarna sagt sitt har majoriteten fyra år på sig att genomföra det dom lovat. Till sin hjälp har dom 7 000 anställda som ska arbeta i den riktning majoriteten av sörmlänningarna vill att sjukvården ska gå.

Självklart måste väljarna få rapporter under de fyra åren, så de kan utvärdera i nästa val. Ska rapporterna ske i en särskild "politisk" värld eller ska de kopplas till verksamhetens resultat? Landstingsledningen är länken mellan politik och verksamhet och den länken är extremt viktig. Utan en bra koppling mellan politiska mål, budget och resultat pågår verksamheten utan att beröras av politiska beslut och då är demokratin och valen meningslösa.

Sen kan jag tycka att politiker inte behöver ta åt sig all ära. Ibland gör verksamheterna fantastiska insatser som de kan få visa upp utan att nån politiker står bredvid och påpkar att de anslagit pengarna. Vi väljare förstår nog ändå.
Jag kan också med säkerhet säga att den som vill påverka i minoritet gör det bäst genom en positiv dialog. Den som hela tiden letar fel och anklagar tjänstemän när de gör sitt jobb ger i alla fall inte mig något vidare förtroende.

Cassandra

Inga kommentarer: