torsdag 25 juni 2009

Nästa Facebook och intranätDen är lång den här videon, den tar en timme och tjugo minuter, men se den! Här är morgondagens Facebook 2.0, men också mycket mer, en arbetsplats, ett världomspännande intranät, början på något nytt.

Det svindlar när man tänker på vad som händer i den digitala världen med totalt okontrollerat nätverkande. Hur hanterar vi dom stora frågorna, etik och moral, demokrati och religion, styrning och ledning, när ingen kan ha överblick och ingen vet vad som sker just nu i världen?
Det finns en oerhörd kraft i detta. Människors skapande kan blomma som aldrig förr. Ingen chef som kan säga åt dig vad du ska göra eller hur.

Fritid och arbetstid flyter ihop - det är självklart rätt. Människan är inte skapad i två halvor - en betald och en obetald, en som arbetar åt sig själv och sina nätverk och en som arbetar åt någon annan.

Samtidigt har vi dom som fortfarande vägrar ens ta i en dator, som anser att deras privatliv inte ska besudlas med något de betraktar som arbetsgivarens redskap - datorn. Eller som inte kan; handikappade, äldre, fattiga. Hur undviker vi en delad värld, dom som deltar och dom som står utanför?

Detta måste vi diskutera, diskutera, diskutera.
Götilda

Inga kommentarer: