onsdag 14 september 2011

Polisförhör och mediadomstol

Intressant utveckling i arvodesfrågan. Så vitt jag vet har det bara gjorts en utredning av alla beslut och alla utbetalningar av arvoden i Landstinget Sörmland. Det är Pricewaterhouse Coopers revisionsrapport. Slutsatsen i den är att landstinget inte lidit ekonomisk skada.
När ekobrottsmyndigheten nu drar politiker och tjänstemän till förhör, misstänkta för trolöshet mot huvudman har de alltså ingen annan ekonomisk utredning. För mig som amatör är det obegripligt att man kan vara trolös mot huvudman utan att det är pengar inblandade.
Min slutsats är att de lägger ner målet. I så fall har vi alltså två utredningar som visar att ingen begått några brott.
Det intressanta är att media redan haft rättegång, dömt brottslingar och verkställt straff.
Frågan är vem som till slut står med skammen.
Götilda

Inga kommentarer: