söndag 3 oktober 2010

Min mediebild har rasat

En stor del av mitt liv har jag ägnat åt att arbeta i media. Bakgrunden var enkel - jag ville ge människor en grund att stå på för att fatta sina egna beslut i demokratin.
Gradvis fanns allt mindre utrymme för detta. Som informatör har jag hittat en bättre plattform, men jag har ändå alltid sett journalistiken som en grundval i demokratin. Den tron dog i valet 2010. Det är lite komplicerat att förklara, men jag gör ett försök.

Mediemonopolet
I Sörmland ägs samtliga fyra dagstidningar av en borgerliga koncern. De har drygt 70 000 prenumeranter och skryter själva med att nå 233 000 av länets 270 000 invånare varje dag. De delar flitigt material med varandra. För mig som informatör vet jag namnen på de fem personer som filtrerar all den information vi förmedlar. Fem personer ger hela Sörmland deras bild av landstinget.

Politisk strid
Landstinget Sörmland har bytt politisk ledning fyra gånger de senaste sex åren. Kvar finns en mycket djup bitterhet och misstro som lett till att varje lite fråga ältas i det oändliga. Formaliteter och formuleringar har dominerat debatten sedan jag kom med i bilden för ett år sedan. Arvoden till hel- och deltidspolitiker har varit i fokus. Inga beslut har kunnat fattas. I maj begärde man hjälp från en stor och välrenommerad revisionskonsult för att reda ut tvisterna. Rapporten blev klar i slutet av september.

Kunde inte vänta?
Men tidningskoncernen kunde inte vänta. En månad före valet går man ut i de tre största tidningarna med förstasidor och uppslag inne i tidningen en hel vecka lång.
Artiklarna var ett skolexempel på hur man påverkar: bilder med skuggfigurer, värdeladdade ord som "hemliga rum", "olagligt" och väldigt mycket summor. Bild på landstingsstyrelsens ordförande varje dag. Efter tre-fyra dagar hakar etermedia på. Jag såg ett mediedrev innifrån. Efter en vecka avgick en mycket kompetent, men något nonchalant, ordföranden. Ingen medborgare kunde utifrån media redogöra för felaktigheterna utöver "dom har roffat åt sig"

Vad sa konsulten?
När den juridiskt och ekonomiskt skolade konsulten granskar underlaget kommer han fram till att affären handlar om att politiker delat med sig och delat upp arvoden inom budget på ett sätt som borde ha tagits upp för beslut i landstinget. Tjänstemännen borde drivit på hårdare för att få formella beslut. Illa, men möjligt och kommer med säkerhet att rättas till. Ingen har lidit ekonomisk skada.

Varför kunde inte tidningar vänta?
Hela valdebatten kom att handla om formella fel som inte kostade landstinget något. Hur politikerna förvaltat 7 000 miljoner kronor kom bort, likaså sjukvårdens framtid, regionfrågor, miljö och annat.
Två reportrar utan någon kompetens på området tillåts breda ut sig på sidorna. Revisorernas professionella genomgång avfärdades med "Inget nytt". Att landstinget inte lidit ekonomisk skada har inte fått någon framträdande plats.

En person har fått sitt liv krossat.
Landstingets rykte har lidit stor skada.
Var finns mediegranskningen?

Götilda

2 kommentarer:

Göran sa...

Media har ju en viktig roll i att granska makten (var den en finns). Problemet är ju bara vem som ska granska granskaren. I detta fall delar jag din syn på verkligheten.

Torkel sa...

"Medierna" i P1? Deras reportage är bra. Men annars vet jag inte... Tidningar verkar inte granska varandra.